Aanvankelijk stonden mijn foto’s en beeldende werk los van elkaar. Tijdens mijn studie aan de Gerrit Rietveld Akademie kregen de beide disciplines met elkaar te maken door de thematiek van de fotowerken. Het vastleggen van details als gesneden riet, de constructies van hekken, oude muren en stoppelvelden werd steeds meer een inspratiebron voor tekenwerk, borduursels, weefsels en vlechtsels.

 

Later kwam hier de interesse voor de cultuur-historische elementen in het landschap bij. Door onderzoek in de archieven kwam ik meer te weten over de tot standkoming en samenhang van bijvoorbeeld dijken en kaden, waterwegen, beplantingen langs wegen en rond erven en bouwwerken.

Een studie culturele antropologie gaf inzicht in de rol, die mensen uit alle tijden hierbij hebben gespeeld. Hun arbeid om zich kunnen voeden, zich te verplaatsen en zich tegen water, weer en wind te beschermen heeft het landschap gemaakt tot wat het nu is: het resultaat van een veranderingsproces van eeuwen, dat nog steeds plaats vindt.

 

Hoewel er geen mensen op mijn landschapsfoto’s staan, zijn ze er dus alom in tegenwoordig. Ik tracht de sporen van hun activiteiten en hun reactie op natuurlijke invloeden fotografisch in beeld te brengen en laat me er in mijn beeldend werk door inspireren.

De meeste foto’s zijn in Noord-Holland gemaakt; een afwisselend landschap, waarin veel karakteristieke elementen te ontdekken zijn. De wisseling van de seizoenen, momenten van de dag en verschillende weertypen geven het steeds een andere aanblik, waardoor het me steeds weer uitnodigt er met het fototoestel op uit te gaan.

 

Omdat de fotografie, het beeldende werk en het cultuur-historisch onderzoek de laatste jaren zo nauw met elkaar verbonden zijn geraakt, staan op deze site, naast fotoseries, ook door mij geschreven artikelen, waarin opvallende landschappelijke elementen het onderwerp zijn. Hun herkomst wordt meestal verklaard door archiefonderzoek, het vergelijken van kaarten, het praten met betrokkenen en literatuuronderzoek. Als gevolg hiervan kijk je heel anders naar het landschap en zie je iedere keer ‘nieuwe’ dingen.